เชิญร่วมงานสัมมนา Krungsri Business Forum 2023: The Age of Transition เปลี่ยนผ่าน เพื่อไปต่อ สร้างอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

เชิญร่วมงานสัมมนา Krungsri Business Forum 2023: The Age of Transition เปลี่ยนผ่าน เพื่อไปต่อ สร้างอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2023: The Age of Transition โดยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ และผู้นำทางความคิด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน


พบกับหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ

· ภูมิทัศน์ธุรกิจ จากมุมมองของคนต่างยุคสมัย

โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น สื่ออาวุโส และ ดร.สันติธาร เสถียรไทย Monetary Policy Committee, Bank of Thailand and Former MD of Sea Group


· อาเซียนขุมพลังการค้า

โดย คุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


· เวทีอนาคตของเทคโนโลยีดิจิทัล

โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC, คุณเชาวลิต รัตนกรไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและโซลูชั่นองค์กร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.สันติธาร เสถียรไทย Monetary Policy Committee, Bank of Thailand and Former MD of Sea Group และ คุณสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


· การพัฒนาเมืองเพื่อความมั่นคงของสังคมและธุรกิจ

โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันที่จัดงาน: วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เวลา: 13.00- 16.45 น.

สถานที่: ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
เชิญร่วมงานสัมมนา Krungsri Business Forum 2023: The Age of Transition เปลี่ยนผ่าน เพื่อไปต่อ สร้างอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน
All Knowledge & Activities