Krungsri Business Sharing: EP.9 ออกแบบเปลี่ยนโลก ยั่งยืนได้ด้วยขยะ

Krungsri Business Sharing: EP.9 ออกแบบเปลี่ยนโลก ยั่งยืนได้ด้วยขยะ


เมื่อพลาสติกไม่ได้เป็นผู้ร้ายที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเสมอไป เพราะในยุคปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้ตัดสินแค่ว่าสินค้าชนิดนั้น ผลิตจากวัสดุอะไรบ้าง แต่มองไปถึงกระบวนการออกแบบให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ และคำนึงถึงว่าพอหมดอายุการใช้งานแล้วม้นจะกลายเป็น 'ขยะ' หรือ 'ถูกนำไปใช้ประโยชน์' กันแน่

.

'Qualy' จึงเป็นแบรนด์สัญชาติไทยที่ก่อตั้งมา เพื่อทำธุรกิจที่เน้นเรื่องการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยชุบชีวิตให้พลาสติกกลับมามีค่าอีกครั้ง ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ แถมนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตสินค้าทุกชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขยะล้นโลกอีกด้วย

.

โดยแนวคิดของ Qualy จะช่วยเปลี่ยนโลกให้ก้าวสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร และตอนนี้เทรนด์การบริโภคสินค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีกระแสตอบรับที่ดีหรือไม่ รวมถึงผู้ประกอบการที่อยากทำธุรกิจอย่างยั่งยืนควรทำอย่างไร ตามมาหาคำตอบได้ใน Krungsri Business Sharing ใน EP. ที่มีชื่อว่า ‘Qualy ออกแบบเปลี่ยนโลก ยั่งยืนได้ด้วยขยะ’

.

#KrungsriBusinessSharing

#ESG #Sustainability #Upcycle #UNSDG

#EcoFriendly #ZeroWaste

#ธนาคารกรุงศรี #Krungsri

All Knowledge & Activities